Kan elsykkelen stoppe klimaendringene?

Transportsektoren står for størstedelen av de norske klimagassutslippene En fersk rapport fra Urbanet viser en sterk reisenedgang i kollektivreiser. Elsykkelen kan bli en grønn og klimavennlig erstatning.

Transportvaner i endring

En fersk rapport fra Urbanet viser en reisenedgang i kollektivtrafikken på 22% for arbeidsreiser. Nedgangen skyldes at flere har hjemmekontor og at reiser gjennomføres på andre måter grunnet koronasituasjonen. Miljøutfordringen oppstår når reisene overføres til bil i stedet for sykkel og gange.

Kilde: Energi og Klima

I Norge er det over 180.000 elsykler og el-lastesykler (Ydersbond 2019) og i 2020 har det vært en sterk økning i elsykkelsalget. For fire av ti arbeidsreiser som er under fem kilometer (Syklistene 2020) kan elsykkelen være et passende transportmiddel. Dette gir en unik mulighet til å endre prognosene i favør av elsykkelen og miljøet.

Elsykkelen er foreløpig en klimavenn

Sykkelskapene fra Bikely i Asker er utplassert ved skole og fritidstilbud. Perfekt for å erstatte biltransport på de samme etappene.

Til tross for at Urbanet melder om at bilen vil overta størstedelen av reisene fra kollektivtrafikken, viser to studier av elsykkeltiltak i Oslo Kommune og FIVH*[1] noe annet. Deltakerne som brukte elsykkel erstattet flere reiser med personbil sammenlignet med reiser ved gange og kollektivtransport. Det tyder på at elsyklister allerede er med på å redusere klimautslippene, og at de som har elsykkel i husholdningen ofte foretrekker denne. Utfordringen er å fremheve fordelene til elsykkelen som transportmiddel over fossildrevne kjøretøy. Det krever en endring i transportvaner i favør av elsykkelen (Transportøkonomisk institutt, 2019).

Det som gir størst klimaeffekt

En innkjøpt elsykkel som ikke brukes eller som brukes på reiser du heller ville ha gått eller syklet, har ikke den samme klimaeffekten. Undersøkelser på kjøpsvaner er selvmotsigende, og viser at de som sykler minst er mest interessert i å kjøpe elsykkel. Samtidig har de som sykler litt, større interesse i å kjøpe elsykkel enn de som ikke sykler (Fyhri og Sundfør 2014). En vanlig sykkel gir et større bidrag til å stoppe klimaendringene sammenlignet med en elsykkel på samme distanse. Sykler du oftere og lengre med elsykkel vil dette komme positivt ut i klimaregnskapet.

I det store bildet vil en overgang til sykling og gåing alene redusere det europeiske utslippet av CO2 ekvivalenter med inntil 26 prosent. Dersom alle reiser i Norge gjennomføres med elsykkel vil det samlede CO2 utslippet omtrent halveres, da veitrafikk står for halvparten av utslippene (NTB 2019). Nå står vi overfor store endringer i transportbildet. Klimamuligheten er å sørge for at endringen dreies mot sykkel, gange og andre miljøvennlige transportmidler. For å lykkes må vi legge en innsats for å fremme elsykkelens fordeler nå!

Elsykkelen kan ikke stoppe klimaendringene, men den er et solid bidrag til å halvere utslippene fra transportsektoren.

[1] Framtiden i våre hender

Smart and secure bike lockers from Norway.

Smart and secure bike lockers from Norway.